Vetocanis

VETOCANIS Cool&Relax elektricni difuzor za umirivanje mačaka sa feromonima

Vetocanis
VETOCANIS Cool&Relax elektricni difuzor za umirivanje mačaka sa feromonima
  • Proizvod sadrži sinteticke analoge feromona koji pomažu u stvaranju umirujuceg okruženja 
  • Preporucuje se upotreba u slučaju neželjenog ponašanja
  • U slučajima prekomerno uriniranje ili prekomerno osipanje uzrokovano stresnom situacijom 
  • Difuzor je aktivan 45 dana
  • Mogućnost kupovine dopunske bočice za difuzor

Sve cene su u RSD sa uračunatim PDV

Naziv / Opis MP cena Poruči %
VETOCANIS Cool&Relax elektricni difuzor za umirivanje mačaka sa feromonima 2.439,002.195,00
Akcija
X
Poruči

Opis Proizvoda: The Vetocanis Cool & Relax proizvod sadrži sinteticke analoge feromona koji pomažu u stvaranju umirujuceg okruženja za mačku. Preporucuje se upotreba u slucaju neželjenog ponašanja (prekomerno uriniranje ili prekomerno osipanje) uzrokovano stresnom situacijom kao što je promena kuce, okoline, dolazak nove životinje, rođenje deteta ili izlaganje glasnim zvukovima ili događajima.

H411 Toksicno po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. P102 Cuvati van domašaja dece. P273 Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. P391 Sakupiti prosuti sadržaj. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.

Difuzor je aktivan 45 dana.

petShop narudzbenica

Trenutno nemate ni jedan proizvod u listi.