Vetocanis

VETOCANIS Sprej za umirivanje mačaka sa brzim delovanjem 60 ml

Vetocanis
VETOCANIS Sprej za umirivanje mačaka sa brzim delovanjem 60 ml
  • Sadrži sintetičke analoge feromona, kao i mačju travu (Nepeta cataria)
  • Doprinosi stvaranju sigurnog okruženja za Vašu mačku koja se u njemu oseća bezbedno
  • Preporučuje se za suzbijanje uznemirenosti i korekciju ponašanja 
  • Sprej za umirivanje pomaže kada je takvo ponašanje posledica iznenadnih ili planiranih situacija  
  • Mačka će povratiti smirenost i spokoj
  • Bočica sadrži najmanje 400 doza

Sve cene su u RSD sa uračunatim PDV

Naziv / Opis MP cena Poruči %
VETOCANIS Sprej za umirivanje mačaka sa brzim delovanjem 60 ml 2.259,00
X
Poruči

Opis Proizvoda: Mačke prirodno proizvode feromone koji im pomažu da prevaziđu stresne situacije. VETOCANIS Cool & Relax, sprej za umirivanje mačaka, sadrži sintetičke analoge feromona, kao i mačju travu (Nepeta cataria), čime doprinosi stvaranju sigurnog okruženja za Vašu mačku koja se u njemu oseća bezbedno. Upotreba spreja preporučuje se za suzbijanje uznemirenosti i korekciju ponašanja kakvo je, na primer, uriniranje van uobičajenog mesta ili izraženo češanje. Sprej za umirivanje pomaže kada je takvo ponašanje posledica iznenadnih ili planiranih situacija koje su stresne za mačku (iznenadna buka, neuobičajeno veliki broj ljudi u kući, selidba, dolazak deteta u porodice, druga životinja...). Mačka će povratiti smirenost i spokoj. Sastav: VETOCANIS cprej za umirivanje mačaka je inovativna formula koja sadrži F3 frakcija analoga mačijeg feromona (11,6%) i ekstrakt mačje trave (Nepeta cataria). Bočica sadrži najmanje 400 doza.

Sastav: VETOCANIS cprej za umirivanje mačaka je inovativna formula koja sadrži F3 frakcija analoga mačijeg feromona (11,6%) i ekstrakt mačje trave (Nepeta cataria). Bočica sadrži najmanje 400 doza.

Način upotrebe: Pre upotrebe promućkati. Poprskati po prostoriji u kojoj mačka boravi. Sačekati 15 minuta pre nego što pustite mačku u prostor ili blizu objekata koje ste isprskali sprejom.

Opasnost: H225 Lako zapaljiva tečnost i para. P102 Čuvati van domašaja dece. P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. P240 Uzemljen i pričvršćen kontejner i oprema za prijem. P303 + P361 + P353 AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom [ili istuširati se]. P370 + P378 U slučaju požara: Koristiti ... za gašenje. P403 + P235 Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati na hladnom. P501 Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.

petShop narudzbenica

Trenutno nemate ni jedan proizvod u listi.