Uslovi korišćenja

Hvala Vam na poseti našem interet sajtu www.petjungle.rs. Samim pristupom stranicama petJungle pretpostavlja se da ste saglasni sa Uslovima korišćenja, da su Vam jasni i da ih prihvatate. Ukoliko niste saglasni sa nekim delom ili uslovima u potpunosti, molimo Vas da napustite sajt.

Sadržaj na sajtu pažljivo je izabran od strane petJungle i sve informacije koje se ovde nalaze prikupljane su duži period vremena, zabavnog su, informacionog i edukativnog karaktera. Svaki Korisnik pristupom sajtu podlaže uslovima korišćenja i zakonskm aktima i propisima koji regulišu ovu oblast. Celokupan sadržaj i dostupne informacije podležu uslovima korišćenja.

Sadržaj koji se nalazi na interent stranicama sajta www.petjungle.rs zaštićen je Zakonom o autorskim pravima i ostalim srodnim zakonima. To podrazumeva da sve tekstualne informacije, slike, videa, baze podataka itd., možete koristiti u privatne, nekomercijalne svrhe, kao edukativan sadržaj, nemenjajući tačnost ovih podataka. Zabranjena je upotreba, distribucija, kopiranje, prenošenje, objavljivanje ovog sadržaja, ili prodavanje materijala kao lične intelektualne svojine, osim u slučaju pismenog odobrenja Komovet doo.

Zabranjeno je korišćenje sajta za plasiranje bilo kakvog negativnog uticaja, izjava mržnje, zloupotrebe, obmanjivanja, lažnog, klevetačkog, uznemirajućeg, maltretirajućeg, vulgarnog, pornografskog sadržaja.

petJungle se odriče bilo kakve odgovornosti proistekle iz upotrebe ovih internet stranica, plasiranje i zloupotrebu sadržaja od strane Korisnika i moguće načinjene štete Korisnicima ili trećim licima u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ovih web stranica. Takođe, petJungle ne može biti odgovoran za sadržaj poslat od strane Korisnika koji nije lična svojina, za tačnost i potpunost sadržaja.

petJungle zadržava pravo upotrebe, objave na internet stranicama, ali i ne objavljivanja ukoliko smatra da su nepodobni materijala poslatuh od strane Korisnika u vidu slika, videa, audio snimaka poslatih na dobrovoljnoj bazi, samoinicijativno. Takođe, ove materijale petJungle može dalje koristiti kao ličnu svojinu, u različite svrhe, adaptiranje i menjanje, uklapanje u druge radove, prevode, objavljivanje, prenos i distribuciju, bez naknade.

Poštovanje zabrana je obavezujuće za sve Korisnike, uz krivičnu i materijalnu odgovornost Korisnika. Nepoštovanje Uslova, zabrana i napomena može prourokovati zabranu pristupa Korisnika ovom sajtu, ili nekom njegovom delu od strane petJungle, bez prethodnog upozorenja.

petJungle može izmeniti Uslove korišćenja u bilo kojem trenutku i svaki Korisnik je dužan da te Uslove poštuje, bez obzira koliko puta se promenili. Svaki put kada dođe na ove stranice Korisnik je saglasan sa Uslovima korišćenja.