Zaštita ličnih podataka

 • PetJungle u potpunosti poštuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), te svaki korisnik može biti siguran da pristupom internet stranicama petjungle.rs, njegovi lični podaci ostaju trajno poverljivi i zaštićeni.
 • Podaci koji se prikupljaju su oni dostavljeni na dobrovoljnoj bazi, svrsishodni potrebama sajta online kupovine i u skladu sa načelom minimizacije podataka, odnosno koriste se samo oni podaci koji su preko potrebni, dok je način prikupljajna tih podataka, skladištenje i čuvanje podataka i baratanje prikupljenim podacima u skladu sa propisanim Pravilima o zaštiti ličnih podataka.
 • Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja, saveta ili impresija koje želite da podelite sa nama, možete nam se obratiti putem email-a: office@petjungle.rs .
 • Podaci o ličnosti maloletnih lica do 15 godina se neće prikupljati, niti tumačiti, osim u slučaju da su pristanak dali roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.
 1. Uvod
 2. Podaci o ličnosti koji se obrađujuju
 3. Svrha obrade podataka o ličnosti
 4. Prenos podataka trećim licima
 5. Sigurnost plaćanja kreditnim karticama
 6. Poruke e-pošte
 7. Ankete, upitnici, nagradne igre i konkursi
 8. Pravila o kolačićima
 9. Prava korisnika
 10. Kontakt

1. Uvod

Pristupom internet stranici https://www.petjungle.rs koja se takođe bavi online prodajom, Vi pristajete da Vaši podaci budu obrađivani i korišćeni, prema izrečenim Pravilima, od strane Rukovalaca podataka, u ovim slučaju Rukovalac podataka je firma Komovet doo.

Kao korisnik, Vi uživate određena prava propisana u okviru Pravila zaštite ličnih podataka i Rukovalac mora da se ponaša u skladu sa njima. Ukoliko kada pročitate Pravila primetite da se ne slažete sa nekom od odredaba, molimo Vas da napustite internet stranicu.

2. Podaci o ličnosti koji se obrađujuju

"Podatak o ličnosti" je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

"Rukovalac" je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade.

"Obrada podataka o ličnosti" je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).

Podaci o ličnosti se moraju:

 • Obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose
 • Prikupljati se u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama
 • Biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade ("minimizacija podataka")
 • Biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave ("tačnost");
 • Čuvati se u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade ("ograničenje čuvanja");
 • Obrađivati se na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera ("integritet i poverljivost").

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Podaci o ličnosti koje se obrađuju na internet stranici: https://petjungle.rs:

 • Broj telefona, email adresa i podaci za identifikaciju koji su potrebni kako bi se otvorio korisnički nalog na internet stranici i kako bi se ostvarilo članstvo u programu lojalnosti Pet Jungle Klub
 • Kontakt i identifikacione podaci neophodni za online naručivanje proizvoda, odnosno njihovu dostavu na željenu adresu
 • Podaci o online kupovini putem interneta, npr. kupljeni proizvodi, iznos računa, odabrani način plaćanja, učestalost kupovine
 • Podaci iz komunikacije između Korisnika i Rukovaoca
 • Podaci o kretanju Korisnika na internet stranici i njegovim potrebama koji se prikupljaju korišćenjem kolačića (eng. Cookies)

3. Svrha obrade podataka o ličnosti

Pet Jungle obrađuje podatke o ličnosti za sledeće svrhe:

 1. Otvaranje korisničkih naloga na internet stranici, kao i članskih profila u programima lojalnosti Pet Jungle
 2. Obrada porudžbenica putem online trgovine i isporuka/dostava naručenih proizvoda na adresu koju je Korisnik naznačio
 3. Pružanje različitih pogodnosti članovima programa lojalnosti Pet Jungle
 4. Oglašavanje proizvoda i usluga putem elektronske pošte, mobilne telefonije ili tradicionalnom poštom, odnosno kurirskom dostavom (u granicama Vašeg pristanka)
 5. Učestvovanje u anketama, upitnicima, nagradnim igrama i konkursima organizovanim od strane Pet Jungle. Detalje o ovoj vrsti obrade potražite u odeljku 7. ovih Pravila (Ankete, upitnici, nagradne igre i konkursi)
 6. Pružanje odgovora na pitanja koja nam postavite ili na Vaše savete, komentare, prigovore i slično
 7. Izrada različitih izveštaja / statistika o načinu korišćenja internet stranice i usluga koje nudi, uključujući o tome kako su izvršeni ugovori sa Komovetom
 8. Rešavanje svih sporova ili pritužbi koji se odnose na ili proizlaze iz aktivnosti Pet Jungle.

4. Prenos podataka trećim licima

Lični podaci prikupljeni na našoj internet strani nisu na prodaju i ne otkrivaju se drugim licima, izvan firme Komovet bez pristanka Korisnika, osim u sledećim navedenim slučajevima:

 • kada je to zakonom propisano i ukoliko je to naša zaknska obaveza
 • kada Korisnik nije u mogućnosti da da svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti, a to je u tom trenutku neophodno radi zaštite njegovog života ili telesnog integriteta
 • kada je to u javnom interesu
 • kada je korisnik sam objavio lične podatke
 • u cilju zaštite legitimnih interesa firme Komovent

Podaci o ličnosti se čuvaju onoliko vremena koliko je to neophodno kako bi se ispunila svrha obrade.

Komovet može neke ili sve Vaše podatke o ličnosti otkriti sledećim primaocima, na način kako je dalje navedeno:

 • Osobama ovlašćenim za obradu podataka o ličnosti u ime i za račun Komovet, odnosno saradnicima ili dobavljačima neophodnim za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih internet stranica (npr. pružaoci usluga izrade i održavanja internet stranica, pružaoci usluge dostave naručenih proizvoda ili promotivnih materijala, dobavljači u pripremi marketinških kampanja i sl, saradnici ili pružaoci usluga koji najbolje mogu odgovoriti na Vaša pitanja i sl.).
 • Pravnom sledbeniku ili sledbenicima, u slučaju statusnih promena usled podele, pripajanja, restrukturisanja ili drugog prenosa kontrole u Komovetu.
 • Drugim primaocima kojima je Komovet ovlašćen ili obavezan otkriti podatke o ličnosti pojedinaca na osnovu važećih propisa.

5. Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Komovet d.o.o se obavezuje da će primeniti maksimalne sigurnosne standarde u svrhu zaštite interesa kupaca i sprečavanja eventualnih zloupotreba informacija. Proizvodi / usluge dostupni u online trgovini prodaju se putem online rešenja za kartično plaćanje AllSecure d.o.o.  i UniCredit Bank Srbija a.d.

Transakcije plaćanja kreditnim i/ili debitnim karticama obavljaju se zaštićenim 3D-Secure protokolom autentifikacije sa 256-bitnom SSL enkripcijom, što se smatra sigurnim načinom obavljanja novčanih transakcija. Ova metoda omogućava siguran prenos informacija, te onemogućava neovlašćeni pristup podacima prilikom komunikacije između računara Kupca i AllSecure d.o.o.  i UniCredit Bank Srbija a.d.  i obrnuto.

Navedeni servis i finansijske ustanove (privredna društva koja se bave izdavanjem platnih kartica) razmenjuju podatke upotrebom virtuelne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa. Brojevi kreditnih kartica ne memorišu se i nisu dostupni Komovetu.

petJungle ne može se smatrati odgovornim za zloupotrebe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posledica tehničko-sigurnosnog propusta sistema internet trgovine ili propusta zaposlenog u petJunglu.

6. Poruke e-pošte

Informacije o ličnim podacima, Korisnika sadržane u email-u, koji je Korinik poslao petJunglu, biće upotrebljene kako bi se zahtev realizovao. U sam proces realizacije zahteva mogu biti uključeni drugi saradnici i dobavljači koji imaju prave informacije i na najbolji način mogu da odgovore na postavljena pitanja i zahteve.

Svi zaposleni i poslovni partneri Komovet d.o.o odgovorni su za poštovanje ovih Pravila.

7. Ankete, upitnici, nagradne igre i konkursi

petJungle sprovodi različite ankete i upitnike na svojoj internet strani u cilju prikupljanja informacija, kako bi potrebe klijenata u najvećoj meri bile zadovoljene, i kako bi došlo do samog poboljšanja poslovanja firme. Takve informacije koriste se isključivo u ove svrhe i za potrebe petJungle. Rezultati naših istraživanja koji budu objavljeni javno ne sadrže lične podatke ispitanika.

Takođe, na našoj internet strani povremeno se sprovode nagradne igre, kao i konkursi za najlepše fotografije kućnih ljubimaca. Informacije o ličnim podacima koje dobijemo ovim putem koriste se samo u svrhu realizacije nagradne igre i konkursa. Ove informacije se ne dele sa drugim licima, osim kada su to u pitanju saradnici koji učestvuju u nagradnim igrama i konkursima, i koji takođe imaju obavezu poštovanja ovih pravila. Informacije se mogu podeliti još u jednom slučaju, kada su to u pitanju javna tela, i to u svrhu ispunjenja zakonskih obveza. petJungle može objaviti lične podatke, kao što je to ime i prezime dobitnika nagrade, kako bi zakonska obaveza bila ispunjena i kako bi se osigurala transparentnost nagradnih igara i konkursa koje sprovodimo.

petJungle ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale upotrebom informacija sa ovih internet stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namene.

8. Pravila o kolačićima

Internet stranica petJungle koristi tzv. kolačiće (eng. „cookies“) isključivo za potrebe privremenog i anonimnog prenosa informacija izmedju stranica isključivo na sajtu petjungle.rs.

NE KORISTE SE kolačići za Google Analytics niti kolačići za društvene mreže niti se na bilo koji način prati korisnik.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje generiše server internet stranice i koje se putem internet pretraživača memorišu na uređaju Korisnika, a kako bi se Korisniku mogla pružiti što kvalitetnija usluga i sadržaji. Oni memorišu određene informacije (npr. željenog podešavanja jezika ili internet stranice, status registracije na korisnički nalog i sl.) koju Vaš pretraživač može reprodukovati kada se vratite na internet stranicu (u zavisnosti od trajanja kolačića).

Koristimo sledeće kategorije kolačića:

Određeni kolačići su neophodni kako bi korišćenje ove internet stranice i njene osnovne usluge i funkcije bile moguće. Bez ovih kolačića, npr., nećete moći pristupiti određenim sigurnim područjima ili pratiti svoju korpu za online kupovinu. Ovi kolačići se ne mogu onemogućiti.

Za privremeno čuvanje kojih informacija koristimo kolačiće?

 • jezik prikaza
 • poslednja stranica na kojoj je korisnik bio
 • korisničko ime pod kojim je korisnik logovan (ukoliko jeste)
 • odabrani proizvodi koji još uvek nisu naručeni
 • broj aktivne narudžbenice
 • valuta plaćanja
 • ostale informacije koje se ne odnose na korisnika i nisu u funkciji za potrebe rada internet već su sastavni deo funkcionalnih programa operativnog sistema internet sajta plumCORE.

Koristimo sledeće neophodne kolačiće:

Informacije od ovih kolačića pomažu nam da shvatimo kako naši Korisnici upotrebljavaju internet stranicu, sa svrhom unapređenja kvaliteta sadržaja prema Korisnicima i doživljaja pregleda.

NE KORISTE SE kolačići za Google Analytics niti kolačići za društvene mreže.

Kada prvi put pristupite internet stranici, pojaviće se natpis koji upozorava na postojanje kolačića i traži Vašu saglasnost za njihovo prihvatanje. Nastavkom pregleda internet stranice, prihvatate korišćenje kolačića.

U meri u kojoj se kolačići koriste na osnovu Vaše saglasnosti, imate pravo u svakom trenutku povući ranije datu saglasnost za korišćenje kolačića na ovoj web stranici, na linku Upravljanje kolačićima.

Korisnik internet stranice NIJE U MOGUĆNOSTI NE PRIHVATI KORISCENJE KOLAČIĆA JER U TOM SLUČAJU NIJE MOGUĆ RAD INTERNET SAJTA

Dodatne informacije o konfigurisanju podešavanja internet pretraživača za kolačiće možete pronaći na sledećim linkovima:

 • Opcioni kolačići
  • ovde saznajte više o načinu privatnog pregleda i podešavanju kolačića u pretraživaču Firefox
  • ovde za čitanje o načinu anonimnog pregleda i podešavanju kolačića u pretraživaču Google Chrome
  • ovde pročitajte način rada "InPrivate" i podešavanjima kolačića u pretraživaču Internet Explorer
  • ovde za više informacija o modusu "Privatna navigacija" i podešavanjima kolačića u pretraživaču Safari
 1. Kolačići neophodni za funkcionalnost internet stranice
  • ASP.NET_SessionId - Kolačić sesije aplikacije.
  • MojaTrgovina.AnonymousUser - Svrha je prepoznavanje neregistrovanog korisnika.
  • MojaTrgovina.AuthShopUser - Svrha je prepoznavanje registrovanog i prijavljenog korisnika.
  • MojaTrgovina.CookiePolicyAccepted - Kolačić koji potvrđuje prihvatanje kolačića.
  • MojaTrgovina.OptionalCookiesDenied - Svrha je čuvanje informacija o onemogućavanju opcionih kolačića koje je korisnik odabrao.
  • MojaTrgovina.SSOLocal.CustomerID - Svrha je prepoznavanje mrežnih napada i viruskih korisnika, te sprečavanje napada. Ne koristi lične podatke korisnika.
  • rememberMe - Kolačić za neregistrovane korisnike, čuva korisnikov zahtev da web zapamti i unapred ispuni informacije korisnika u forme za izvršenje porudžbine.
 2. Korišćenjem ovih internet stranica smatraće se da su Korisnici u svakom trenutku upoznati i saglasni sa uslovima korišćenja, uključujući odredbe o obradi i zaštiti podataka o ličnosti i mogućnostima u vezi sa kolačićima.

9. Prava korisnika

Kako bi Korisnik omogućio sebi dostupnost svih informacija o proizvodima, uslugama, konkursima, nagradnim igrama, akcijama, itd. potrebno je da da svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti, u skladu sa gore navedenim načelima. Ovaj pristanak nije obavezujući, ali je neophodan ukoliko Korisnik želi nesmetano da koristi internet stranice petJungle.rs i u potpunosti bude obavešten o svemu što ga interesuje, a dostupno je na sajtu.

Ukoliko Korisnik dozvoli obradu svojih podataka o ličnosti, on ima određena prava:

 1. Pravo na transparentne informacije i informisanje

  Korisnik ima pravo na transparentnost svih informacija koje se tiču ostvarivanja njegovog prava u vezi sa Zakonom o zaštiti podata o ličnosti, kao i pravo na pomoć u ostvarivanju svojih prava od srane Rukovalaca. Informacije se Korisniku mogu dostaviti poštom ili elektronskim putem slanjem e-maila, informacije se mogu preneti i usmenim putem, ukoliko je identitet Korisnika potvrđen.

  Rukovalac pruža ove informacije bez novčane naknade. U slučaju kada je zahtev Korisnika neosnovan ili preteran ili učestao Rukovalac može naplatiti nužne administrativne troškove pružanja informacije, ili odbiti da postupi po zahtevu.

 2. Pravo na pristup

  Korisnik ima pravo da od Rukovalaca zatraži informaciju o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju , pristup tim podacima i sledeće dodatne informacije:

  • o svrsi obrade
  • o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju
  • o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama
  • o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
  • o postojanju prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu
  • o pravu da se podnese pritužba Povereniku dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose
  • o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje iz člana 38. st. 1. i 4. ovog zakona, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose

  Pravo na pristup se može ograničiti, u celini ili delimično, samo u onoj meri i u onom trajanju u kome je takvo delimično ili potpuno ograničenje neophodno i predstavlja srazmernu meru u demokratskom društvu, kako bi se:

  • izbeglo ometanje službenog ili zakonom uređenog prikupljanja informacija, istrage ili postupaka;
  • omogućilo sprečavanje, istraga i otkrivanje krivičnih dela, gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija;
  • zaštitila javna bezbednost;
  • zaštitila nacionalna bezbednost i odbrana;
  • zaštitila prava i slobode drugih lica.
 3. Pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost

  Rukovaoc je dužan da obavesti Korisnika o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade.

  Korinik ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti isprave ukoliko su netačni, ili dopune bez odlaganja.

  Korisnik ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane Rukovaoca, ukoliko:

  • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani
  • lice na koje se podaci odnose je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu
  • lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose
  • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani
  • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca
  • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva

  Korisnik ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Rukovaoca ukoliko:

  • lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti
  • je obrada nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka
  • rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva
  • lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica

  Registrovani Korisnik može obrisati svoj korisnički nalog u svakom trenutku.

  Korisnik ima pravo da podnese prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti. Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim u slučaju ako postoje zakonski razlozi za obradu.

  Korisnik ima pravo da primi nazad svoje podatke o ličnosti i da ih prenese drugom Rukovaocu ukoliko je obrada zasnovana na pristanku u skladu sa Zakonom i ukoliko se obrada vrši automatizovano.

 4. Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka

  Korisnik čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima pravo da u bilo kom trenutku podnese prigovor na obradu njegovih podataka, dok je Rukovalac dužan da ovaj zahtev ispoštuje i prekine sa daljom obradom, osim u slučaju kada postoje zakonski razlozi da se obrada podataka o ličnosti nastavi.

  Korisnik čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade ukoliko ta odluka ima pravne posledice po njega ili znatno utiče na njegov položaj, osim u slučaju kada je Zakonom određeno drugačije.

 5. Pravo na pritužbu Povereniku

  Korisnik ima pravo na pritužbu Povereniku ukoliko smatra da su njegova prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti povređena. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo Korisnika da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

 6. Pravo na naknadu štete i sudsku zaštitu

  Ukoliko je Korisnik pretrpeo materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog povrede odredaba Zakona od strane Rukovaoca, on ima pravo na novčanu naknadu ove štete od strane Rukovaoca. Ukoliko se dokaže da Rukovalac nije odgovoran za nastalu štetu, on se oslobađđa odgovornosti.

  Korisnik ima pravo na sudsku zaštitu ako smatra da mu je, suprotno Zakonu, od strane Rukovaoca radnjom obrade njegovih podataka o ličnosti povređeno pravo propisano Zakonom. Podnošenje tužbe sudu ne utiče na pravo Korisnika da pokrene druge postupke upravne i sudske zaštite.

petJungle se obavezuje da će u skladu sa zahtevima Korisnika:

 • Obavestiti Korisnika o obradi njegovih podataka o ličnosti i da će mu pružiti sve potrebne i zatražene informacije
 • Ažurirati podatke o ličnosti u skladu sa potrebama (brisanje netačnih informacija, dopuna i ispravka postojećih informacija)
 • Stopirati ili ograničiti obradu podataka o ličnosti Korisnika

10. Kontakt

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice ili pitanja u vezi sa zaštitom Vaših podataka o ličnosti ili gore navedenim pravima, možete nam se obratiti elektronskim putem, slanjem e-maila na adresu: office@petjungle.rs ili putem pošte, na adresu sedišta firme Komovet:

Anonimni zahtevi ne ulaze u proces obrade.